Địa lý 8 Bài 4: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Bài học này sẽ giúp các em quan sát bản đồ khí hậu, giúp các em phân tích gió mùa của châu Á qua hai mùa Đông, Hạ và giúp các em xác định các vùng áp cao và áp thấp như thế nào. Mời các em cùng tìm hiểu bài thực hành về Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

Tóm tắt lý thuyết

1. Phân tích hướng gió về mùa Đông

Hinh 4.1. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á

(Hinh 4.1. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á)

 • Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao.
  • Trung tâm áp Cao: Xi-bia, Axơ, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương.
  • Trung tâm áp Thấp: Ai-xơ-len, A-lê-út, Trung và Nam châu Phi, xích đạo và xích đạo Ô-xtrây-li-a.
 • Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông.
  • Đông Á: Tây Bắc – Đông Nam.
  • Đông Nam Á: Đông Bắc-Tây Nam.
  • Nam Á: Đông Bắc – Tây Nam.
Hướng gió theo mùa Hướng gió mùa Đông (tháng 1)
Khu vực
Đông Á Tây Bắc - Đông Nam
Đông Nam Á Đông Bắc - Tây Nam
Nam Á Đông Bắc – Tây Nam

2. Phân tích hướng gió về mùa Hạ

Hinh 4.2. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa hạ (tháng 7) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á

(Hinh 4.2. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa hạ (tháng 7) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á)

 • Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao.
 • Trung tâm áp Cao: chí tuyến Bắc như Ha-Oai, chí tuyến Nam như Nam Thái Bình Dương, Nam Ấn Độ Dương và Ô-xtrây-li-a.
 • Trung tâm áp Thấp: I-Ran, vùng gần cực.
 • Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ.
 • Đông Á: Đông Nam – Tây Bắc.
 • Đông Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc.
 • Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc.

Hướng gió theo mùa

Hướng gió mùa Hạ tháng 7

Khu vực
Đông Á Đông Nam – Tây Bắc
Đông Nam Á Tây Nam – Đông Bắc
Nam Á Tây Nam – Đông Bắc

3. Tổng kết

a. Mùa Đông

 • Đông Á: Tây Bắc – Đông Nam (áp cao Xi-bia đến áp thấp A-lê-út)
 • Đông Nam Á: Đông Bắc - Tây Nam (áp cao Xi-bia đến áp thấp xích đạo, xích đạo Ô-xtrây-li-a).
 • Nam Á: Đông Bắc – Tây Nam (áp cao Xi-bia đến áp thấp xích đạo, xích đạo Ô-xtrây-li-a).

b. Mùa Hạ

 • Đông Á: Đông Nam – Tây Bắc (áp cao Ha-oai đến áp thấp I-Ran).
 • Đông Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc (áp cao Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Ô-xtrây-li-a đến áp thấp I-Ran).
 • Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc (áp cao Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Ô-xtrây-li-a đến áp thấp I-Ran).

 

Lời kết

Học xong bài này các em phải biết quan sát bản đồ khí hậu đặc biệt là hướng gió mùa Đông, mùa Hạ và phân tích đánh giá hướng gió qua từng mùa như thế nào. Các em hãy tham khảo phần hướng dẫn Giải bài tập Địa lý 8 Bài 4​​​​​​ để có thể hoàn thành tốt nhé, và các em cũng có thể tham gia thi Trắc nghiệm Địa lý 8 Bài 4​​​​​​ để cũng cố kiến thức đã học và tự đánh giá mức độ hiểu bài của mình để có thể cố gắng hơn nữa. Chúc các em học tốt.  

Các em có thể tham khảo bài học tiếp theo: Bài 5: Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á

-- Mod Địa Lý 8 HỌC247

Được đề xuất cho bạn