Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 50 Thực hành Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Địa hình Ô-xtray-lia được chia làm mấy khu vực.

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5
 • Câu 2:

  Dãy đông Ô-xtray-lia có độ cao trung bình là: 

  • A. 1000m
  • B. 700-800m
  • C. Dưới 500m
  • D. 1500m
 • Câu 3:

   Đặc điểm địa hình Cao nguyên Tây Ô-xtray-lia là

  • A. Gồm các sa mạc
  • B. Cao nguyên ở giữa có nhiều hồ
  • C. Sườn tây thoải, sườn đông dốc.
  • D. Chiếm 2/3 diện tích lục địa
 • Câu 4:

  Gió tín phong thổi theo hướng: 

  • A. Tây Bắc
  • B. Đông Nam
  • C. Đông Bắc 
  • D. Tây Nam
 • Câu 5:

  Mưa từ 1001 đến 1500 mm phân bố chủ yếu ở: 

  • A. Sâu trong lục địa
  • B. Pa-pua Niu Ghi-nê
  • C. Một phần diện tích bắc, nam và đông của lục địa
  • D. Rìa bắc và đông bắc lục địa Ô-xtrây-li-a

Được đề xuất cho bạn