Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 16 Đô thị hoá ở đới ôn hoà

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):