Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 16 Thực hành Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Đường đồng mức là những đường như thế nào?

  • A. Đường đồng mức là đường nối những điểm có độ thấp so với mực nước biển.
  • B. Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao so với mực nước biển.
  • C. Đường đồng mức là đường nối những điểm có độ thấp đến độ cao so với mực nước biển.
  • D. Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao xuống độ thấp so với mực nước biển.
 • Câu 2:

  Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình

  • A. Càng dốc
  • B. Độ dốc càng nhỏ
  • C. Càng cao
  • D. Càng thấp
 • Câu 3:

  1cm trên lược đồ = bao nhiêu cm ngoài thực địa.

  • A. 100.000cm
  • B. 1000.000cm
  • C. 10.000cm
  • D. 1.000cm
 • Câu 4:

  Nếu đổi ra m thì 1cm trên lược đồ = bao nhiêu m ngoài thực địa.

  • A. 10000m
  • B. 100000m
  • C. 100m
  • D. 1000m
 • Câu 5:

  Nếu đổi ra km thì 1cm trên lược đồ = bao nhiêu km ngoài thực địa.

  • A. 1000km
  • B. 100km
  • C. 1km
  • D. 10km

Được đề xuất cho bạn