YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nếu đổi ra m thì 1cm trên lược đồ = bao nhiêu m ngoài thực địa.

  • A. 10000m
  • B. 100000m
  • C. 100m
  • D. 1000m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 23918

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON