YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đường đồng mức là những đường như thế nào?

  • A. Đường đồng mức là đường nối những điểm có độ thấp so với mực nước biển.
  • B. Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao so với mực nước biển.
  • C. Đường đồng mức là đường nối những điểm có độ thấp đến độ cao so với mực nước biển.
  • D. Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao xuống độ thấp so với mực nước biển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 23915

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF