YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đường đồng mức là những đường như thế nào?

  • A. Đường đồng mức là đường nối những điểm có độ thấp so với mực nước biển.
  • B. Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao so với mực nước biển.
  • C. Đường đồng mức là đường nối những điểm có độ thấp đến độ cao so với mực nước biển.
  • D. Đường đồng mức là đường nối những điểm có cùng độ cao xuống độ thấp so với mực nước biển.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 23915

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON