YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 33 SGK Địa lý 6

Giải bài 2 tr 33 sách GK Địa lớp 6

Hãy trình bày đặc điêm của lớp vỏ Trái Đất và nói rõ vai trò của nó đối với đời sống và hoạt động của con người.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 2

Lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo bởi các loại đá rắn chắc, vỏ Trái Đất rất mỏng, chỉ chiếm khoảng 1 % về thể tích và 0,5% khối lượng của Trái Đất, nhưng có vai trò rất quan trọng đối với đời sống và hoạt động của con người. Bởi đây là nơi tồn tại của không khí, nước, sinh vật đất đai. Nếu thiếu những thành phần này, con người không thể sinh sống được.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 33 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON