YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 33 SGK Địa lý 6

Giải bài 1 tr 33 sách GK Địa lớp 6

Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm của các lớp.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

  • Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm ba lớp: lớp ngoài cùng là vỏ Trái Đất, ở giữa là lớp trung gian và trong cùng là lõi.
  • Vỏ Trái Đất là lóp mỏng nhất, nhưng lại rất quan trọng vì nó là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên của Trái Đất như không khí, nước, sinh vật... đồng thời là nơi tồn tại của xã hội loài người. Lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo từ một sổ địa mảng nằm kề nhau. Các địa mảng di chuyển rất chậm chạp. Hai địa mảng kề nhaụ có thể tách xa nhau hoặc xô vào nhau. 

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 33 SGK Địa lý 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON