YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 6

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 6

Dựa vào nội dung bài học, em hãy nêu ảnh hưởng của khí hậu đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất. 

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Khí hậu là nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt nhất đến sự phân bố thực vật trên Trái Đất:

- Tùy theo đặc điểm khí hậu ở mỗi nơi mà có các loại thực vật khác nhau.

- Mức độ phong phú hay nghèo nàn của thực vật ở mỗi nơi là do khí hậu quyết định.

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON