Địa lý 6 Bài 27: Lớp vỏ sinh vật và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, đông vật trên trái đất

Lý thuyếtTrắc nghiệmBT SGK FAQ

Trong bài học này các em sẽ được tìm hiều về: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, đông vật trên trái đất

Tóm tắt lý thuyết

1. Lớp vỏ sinh vật

 • Các sinh vật sống trên bề mặt trái đất tạo thành lớp vỏ sinh vật. 
 • Sinh vật xâm nhập trong lớp đất đá, khí quyển, thuỷ quyển.

Sơ đồ vị trí lớp vỏ sinh vật

2. Các nhân tố tự nhiên có ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật 

a. Đối với thực vật 

 • Khí hậu là yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố và đặc điểm của thực vật 
 • Trong yếu tố khí hậu lượng mưa và nhiệt độ ảnh hưởng lớn tới sư phát triển của thực vật
 • Ảnh hưởng của địa hình tới sự phân bố thực vật 
 • Thực vật chân núi rừng lá rộng
 • Thực vật sườn núi rừng lá hỗn hợp
 • Thực vật sườn cao gần đỉnh lá kim 
 • Đất có ảnh hưởng tới sự phân bố thực vật. Các loại đất có chất dinh dưỡng khác nhau nên thực vật khác nhau.

Rừng mưa nhiệt đới và Hoang mạc nhiệt đới

Hinh 67. Rừng mưa nhiệt đới và Hình 68. Hoang mạc nhiệt đới

b. Đối với động vật 

 • Khí hậu ảnh hưởng đến sự phân bố động vật trên Trái Đất. 
 • Động vật chịu ảnh hưởng khí hậu ít hơn vì động vật có thể di chuyển

c. Mối quan hệ giữa thực vật với động vật 

Mối quan hệ giữ thực vật và động vật

(Mối quan hệ giữ thực vật và động vật)

 • Sự phân bố các loài thực vật có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phân bố các loài động vật.
 • Thành phần, mức độ tập trung của thực vật ảnh hưởng tới sự phân bố các loài động vật.

3. Ảnh hưởng của con người tới sự phân bố các loài động vật, thực vật trên Trái Đất

a. Tích cực 

 • Mang giống cây trồng, vật nuôi từ nơi khác nhau để mở rộng sự phân bố. 
 • Cải tạo nhiều giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao.

b. Tiêu cực 

 • Phá rừng bừa bãi ảnh hưởng tiêu cực thực vật, động vật mất nơi cư trú sinh sống.
 • Ô nhiễm môi trường do phát triển công nghiệp, phát triển dân số, dẫn đến thu hẹp môi trường sống sinh vật.

Lời kết

Ngoài ra, các em hãy tham khảo cách Giải bài tập Địa lý 6 Bài 27​​​ ở cuối bài học và tham gia làm phần thi Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 27 có các câu hỏi để cũng cố kiến thức đã học.

Các em hãy cùng nhau tham khảo bài học tiếp theo: Ôn tập cuối năm

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Được đề xuất cho bạn