Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 27 Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, đông vật trên trái đất

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố thực vật là: 

  • A. Địa hình
  • B. Đất đai
  • C. Khí hậu
  • D. Nguồn nước
 • Câu 2:

  Những miền cực khí hậu lạnh giá, chỉ có các loài thực nào sinh trưởng được trong mùa hạ? 

  • A. Sồi, dẻ
  • B. Cây lá cứng
  • C. Cây lá kim
  • D. Rêu, địa y
 • Câu 3:

  Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật? 

  • A. Địa hình
  • B. Đá mẹ
  • C. Khí hậu
  • D. Đất
 • Câu 4:

  Các động vật nào sau đây thuộc loài ngủ đông? 

  • A. Gấu nâu, gấu trắng
  • B. Rùa, vượn, cáo
  • C. Sư tử, voi, tê giác
  • D. Lợn rừng, khỉ
 • Câu 5:

  Khu vực nào sau đây thuận lợi cho động - thực vật sinh sống?

  • A. Hoang mạc
  • B. Xích đạo
  • C. Cận cực
  • D. Vùng cực

Được đề xuất cho bạn