Trắc nghiệm Địa lý 6 Bài 27 Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, đông vật trên trái đất

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Yếu tố tự nhiên có ảnh hưởng rõ rệt đến sự phân bố thực vật là: 

  • A. Địa hình
  • B. Đất đai
  • C. Khí hậu
  • D. Nguồn nước
 • Câu 2:

  Những miền cực khí hậu lạnh giá, chỉ có các loài thực nào sinh trưởng được trong mùa hạ? 

  • A. Sồi, dẻ
  • B. Cây lá cứng
  • C. Cây lá kim
  • D. Rêu, địa y
 • Câu 3:

  Nhân tố nào sau đây ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật? 

  • A. Địa hình
  • B. Đá mẹ
  • C. Khí hậu
  • D. Đất
 • Câu 4:

  Các động vật nào sau đây thuộc loài ngủ đông? 

  • A. Gấu nâu, gấu trắng
  • B. Rùa, vượn, cáo
  • C. Sư tử, voi, tê giác
  • D. Lợn rừng, khỉ
 • Câu 5:

  Khu vực nào sau đây thuận lợi cho động - thực vật sinh sống?

  • A. Hoang mạc
  • B. Xích đạo
  • C. Cận cực
  • D. Vùng cực

Được đề xuất cho bạn