YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 19 SBT Địa lí 6

Giải bài 4 tr 19 sách BT Địa lớp 6

Vị trí trung tâm của cơn bão số 3 ở khoảng 111o kinh độ Đông và 17o vĩ Bắc, của cơn bão số 4 ở khoảng 107o kinh Đông và 19o vĩ Bắc. Hãy tìm và đánh dấu x vào vị trí trung tâm của mỗi cơn bão trên lược đồ Việt Nam dưới đây.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

-- Mod Địa Lý 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 19 SBT Địa lí 6 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON