YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11

Giải bài 3 tr 78 sách GK Địa lớp 11

Dựa vào bảng 9.3 SGK, hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản, giai đoạn 1990-2005, kết hợp với bảng 9.2, so sánh tốc độ phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1950-1973 và 1990-2005.

ATNETWORK

Gợi ý trả lời bài 3

  • Vẽ biểu đồ:

Câu 3 SGK Địa lý 11 trang 78 Vẽ biểu đồ

  • So sánh:
    • Giai đoạn 1950-1973, nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng với tốc độ “thần kì”.
    • Giai đoạn 1990-2005, nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng không ổn định và giảm so với giai đoạn trước.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 78 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Bài tập SGK khác

Bài tập 1 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 78 SGK Địa lý 11

Bài tập 1 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 2 trang 83 SGK Địa lý 11

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

Giải bài tập 1 trang 53 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 2 trang 53 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 4 trang 54 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 3 trang 53 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 5 trang 54 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 6 trang 55 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 7 trang 55 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 8 trang 55 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 9 trang 55 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 10 trang 55 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 11 trang 56 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 12 trang 56 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 13 trang 56 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 14 trang 57 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 1 trang 58 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 2 trang 58 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 3 trang 59 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 4 trang 60 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 5 trang 61 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 6 trang 62 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 7 trang 62 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 8 trang 62 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 1 trang 62 SBT Địa lí 11

Giải bài tập 2 trang 64 SBT Địa lí 11

Bài tập 1 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 40 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 41 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 39 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 42 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 1 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 2 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 3 trang 43 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 4 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

Bài tập 5 trang 44 Tập bản đồ Địa Lí 11

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON