ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11

Giải bài 3 tr 83 sách GK Địa lớp 11

Dựa vào bảng số liệu sau:

Sản lượng cá khai thác

(Đơn vị: nghìn tấn)

Năm

1985

1990

1995

2000

2001

2003

Sản lượng

11411,4

10356,4

6788,0

4988,2

4712,8

4596,2

Nhận xét và giải thích về sự thay đổi sản lượng khai thác cá của Nhật Bản qua các năm, từ 1985 đến 2003.

YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 3

 
 
  • Từ năm 1985-2003, sản lượng khai thác của Nhật Bản không ngừng giảm qua các năm.
  • Nguyên nhân: do nhiều quốc gia trên thế giới đã thực hiện Công ước về biển quốc tế, kiểm soát vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lí, cho nên việc đánh bắt khai thác cá xa bờ và ở vùng biển sâu của Nhật Bản bị thu hẹp lại.

-- Mod Địa Lý 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 83 SGK Địa lý 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1