YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 3 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 10

Mối quan hệ giữa quy luật địa đới và quy luật phi địa đới thể hiện và diễn ra như thế nào? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Mối quan hệ giữa quy luật địa đới và quy luật phi địa đới: Các quy luật địa đới và phi địa đới không có tác động riêng lẻ mà diễn ra đồng thời và tương hỗ lẫn nhau. Tuy nhiên, mỗi quy luật lại đóng vai trò chủ chốt trong từng trường hợp cụ thể, chi phối mạnh mẽ chiều hướng phát triển của tự nhiên.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 25 Tập bản đồ Địa Lí 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON