ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 21 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 21 về Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Nằm từ chí tuyến Nam đến chí tuyến Bắc.
  • B. Nằm giữa các vĩ tuyến 5oB và 5oN.
  • C. Nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt năm + 20oC.
  • D. Nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt + 20oC của tháng nóng nhất.
  • A. Thời gian.
  • B. Độ cao và hướng địa hình.
  • C. Vĩ độ. 
  • D. Khoảng cách gần hay xa đại dương.
   
   
  • A. Sự thay đổi lượng bức xạ mặt trời tới trái đất theo mùa.
  • B. Sự luân phiên ngày và đêm liên tục diễn ra trên trái đất.
  • C. Sự chênh lệch thời gian chiếu sang trong năm theo vĩ độ. 
  • D. Góc chiếu của tia sáng mặt trời đến bề mặt đất thay đổi theo vĩ độ.
  • A. Nằm giữa chí tuyến và vòng cực.
  • B. Nằm giữa đường đẳng nhiệt năm + 20oC và đường đẳng nhiệt + 10oC của tháng nóng nhất.
  • C. Nằm từ vĩ tuyến 30đến vĩ tuyến 50o
  • D. Nằm giữa các đường đẳng nhiệt + 20oC và + 10oC của tháng nóng nhất.
  • A. Nằm giữa đường đẳng nhiệt + 10oC và 0oC của tháng nóng nhất.
  • B. Nằm giữa đường đẳng nhiệt + 10oC và 0oC.
  • C. Nằm từ vĩ tuyến 50o đến vĩ tuyến 70o
  • D. Nằm từ vòng cực đến vĩ tuyến 70o.
  • A. Nằm bao quanh cực, nhiệt độ tháng nóng nhất dưới 0oC.
  • B. Nằm bao quanh cực, nhiệt độ quanh năm dưới 0oC.
  • C. Nằm từ vĩ tuyến 70o lên cực, nhiệt độ tháng nóng nhất dưới 0oC. 
  • D. Nằm từ vĩ tuyến 70o lên cực, nhiệt độ quanh năm dưới 0oC.
  • A. Gió mậu dịch, gió mùa, gió tây ôn đới.
  • B. Gió mùa, gió tây ôn đới, gió fơn.
  • C. Gió mậu dịch, gió đông cực, gió fơn. 
  • D. Gió mậu dịch, gió tây ôn đới, gió đông cực.
  • A. Vòng tuần hoàn của nước.
  • B. Các hoàn lưu trên đại dương.
  • C. Các đai khí áp và các đới gió trên trái đất. 
  • D. Các vành đai đất và thực vật theo độ cao.
  • A. Sự chuyển động của các dòng biển nóng, lạnh ngoài đại dương đã ảnh hưởng tới khí hậu của các vùng đất ven bờ.
  • B. Độ dốc và hướng phơi của địa hình làm thay đổi lượng bức xạ mặt trời ở các vùng núi.
  • C. Năng lượng bên trong trái đất đã phân chia trái đất ra lục địa, đại dương và địa hình núi cao. 
  • D. Năng lượng bên ngoai trái đất đã sinh ra ngoại lực làm hình thành nhiều dạng địa hình khác nhau trên bề mặt trái đất.
  • A. Sự giảm nahnh nhiệt độ và sự thay đổi độ ẩm và lượng mưa theo độ cao.
  • B. Sự giảm nhanh lượng bức xạ mặt trời tiếp nhận theo độ cao.
  • C. Sự giảm nhanh nhiệt độ, khí áp và mật độ không khí theo độ cao. 
  • D. Sự giảm nhanh nhiệt độ, độ ẩm và mật độ không khí theo độ cao.
 

 

YOMEDIA
1=>1