YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 21 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 21 về Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Sự thay đổi lượng bức xạ mặt trời tới trái đất theo mùa.
  • B. Sự luân phiên ngày và đêm liên tục diễn ra trên trái đất.
  • C. Sự chênh lệch thời gian chiếu sang trong năm theo vĩ độ.
  • D. Góc chiếu của tia sang mặt trời đến bề mặt đất thay đổi theo vĩ độ.
  • A. Nằm từ chí tuyến Nam đến chí tuyến Bắc.
  • B. Nằm giữa các vĩ tuyến 5oB và 5oN.
  • C. Nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt năm + 20oC.
  • D. Nằm giữa 2 đường đẳng nhiệt + 20oC của tháng nóng nhất.
  • A. Gió mậu dịch, gió mùa, gió tây ôn đới .
  • B. Gió mùa, gió tây ôn đới, gió fơn.  
  • C. Gió mậu dịch, gió đông cực, gió fơn.
  • D. Gió mậu dịch, gió tây ôn đới, gió đông cực.
  • A. Sự giảm nahnh nhiệt độ và sự thay đổi độ ẩm và lượng mưa theo độ cao.
  • B. Sự giảm nhanh lượng bức xạ mặt trời tiếp nhận theo độ cao.
  • C. Sự giảm nhanh nhiệt độ, khí áp và mật độ không khí theo độ cao.
  • D. Sự giảm nhanh nhiệt độ, độ ẩm và mật độ không khí theo độ cao
  • A. Sự thay đổi nhiệt độ và độ ẩm theo kinh độ.
  • B. Sự thay đổi của lượng mưa theo kinh độ.
  • C. Sự thay đổi các kiểu thực vật theo kinh độ.
  • D. Sự thay đổi các nhôm đất theo kinh độ

 

YOMEDIA