ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 94 SBT Địa lí 10

Bài tập 2 trang 94 SBT Địa lí 10

Ghi tên ngành công nghiệp có sản phẩm là: than, dầu mỏ, điện, thép vào bảng dưới đây:

Sản phẩm

Ngành công nghiệp

Than

 

Dầu mỏ

 

Điện

 

Thép

 

 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Sản phẩm

Ngành công nghiệp

Than

Năng lượng

Dầu mỏ

Năng lượng

Điện

Năng lượng

Thép

Luyện kim

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 94 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1