ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 52 Tập bản đồ Địa Lí 10

Bài tập 1 trang 52 Tập bản đồ Địa Lí 10

Dựa vào bảng số liệu tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1950 – 2007, em hãy vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Giải tập bản đồ Địa Lí 10 | Tập bản đồ Địa Lí 10

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 52 Tập bản đồ Địa Lí 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1