YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 117 SGK Địa lý 10

Giải bài 2 tr 117 sách GK Địa lớp 10

Tính bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước. Nhận xét.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Bình quân lương thực theo đầu người của thế giới và một số nước:

Nước

Bình quân lương thực đầu người (kq/người)

Trung Quốc

312

Hoa Kì

1041

Ấn Độ

212

Pháp

1161

In-đô-nê-xi-a

267

Việt Nam

460

Toàn thế giới

327

Nhận xét:

  • Những nước có số dân đông là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kì, In-đô-nê-xi-a.
  • Những nước có sản lượng lương thực lớn là Trung Quốc, Hoa Kì và Ấn Độ.
  • Những nước có bình quân lương thực đầu người cao nhất, gấp 3,5 lần bình quân lương thực đầu người của toàn thế giới là Hoa Kì và Pháp.
  • Trung Quốc và Ấn Độ tuy có sản lượng lương thực cao nhưng vì dân số nhiều nhất thế giới, nên bình quân lương thực đầu người thấp hơn mức bình quân toàn thê giới. In-đô-nê-xi-a có sản lượng lương thực ở mức cao, nhưng do dân đông nên bình quân lương thực ở mức thấp.
  • Việt Nam, tuy là một nước đông dân, song nhờ có sản lượng lương thực ngày càng gia tăng nên bình quân lương thực đầu người vào loại khá

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 117 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON