ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 116 SGK Địa lý 10

Giải bài 2 tr 116 sách GK Địa lớp 10

Cho bảng số liệu:

Đàn bò và lợn trên thế giới, thời kì 1980-2002 (triệu con)

- Vẽ biểu đồ cột thể hiện số lượng bò và lợn?

- Nhận xét?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Vẽ biểu đồ:

Câu 2 SGK Địa lý 10 trang 116

Nhận xét:

  • Giai đoạn 1980-2002:
  • Số lượng bò và lợn ngày càng tăng. Cụ thể:
    • Số lượng bò tăng từ 1218,1 triệu con (1980) lên 1360,5 triệu con (2002), tăng gấp 1,1 lần.
    • Số lượng lợn tăng từ 778.8 triệu con (1980) lên 939,3 triệu con (2002), tăng gấp 1.2 lần.
    • Số lượng bò nhiều hơn lợn ở tất cả các năm.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 116 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON