ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 8 SGK Địa lý 10

Giải bài 1 tr 8 sách GK Địa lớp 10

Kẻ lại bảng và điền những nội dung thích hợp vào ô trống:

Phép chiếu hình Thể hiện trên bản đồ
Các kinh tuyến Các vĩ tuyến Khu vực chính xác Khu vực kém chính xác
Hình nón đứng        
Hình trụ đứng        
YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 1

 
 
Phép chiếu hình Thể hiện trên bản đồ
Các kinh tuyến Các vĩ tuyến Khu vực chính xác Khu vực kém chính xác
Hình nón đứng Những đoạn thẳng đồng quy ở cực Những cung tròn đồng tâm là cực Vĩ tuyến tiếp xúc giữa Địa cầu và mặt nón Các vĩ tuyến khác: Là các vĩ tuyến không tiếp xúc với hình nón: càng xa vĩ tuyến tiếp xúc độ hính xác càng giảm.
Hình trụ đứng Những đường thẳng song song Những đường thẳng song song và vuông góc xích đạo Ở vùng xích đạo Xa xích đạo

 

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 8 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1