ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 33 SBT Địa lí 10

Bài tập 1 trang 33 SBT Địa lí 10

Hệ thống các đai khí áp trên Trái Đất gồm:

A. Đai áp cao xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp thấp cực.

B. Đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp thấp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp cao cực.

C. Đai áp cao xích đạo, 2 đai áp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp thấp cực.

D. Đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp thấp cận nhiệt đới, 2 đai áp cao ôn đới, 2 đai áp cao cực. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Hệ thống các đai khí áp trên Trái Đất gồm: Đai áp thấp xích đạo, 2 đai áp thấp cao cận nhiệt đới, 2 đai áp thấp ôn đới, 2 đai áp cao cực.

Chọn: B

 

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 33 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1