YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 36 SBT Địa lí 10

Bài tập 8 trang 36 SBT Địa lí 10

Các câu dưới đây đúng hay sai?

a) Nguyên nhân hình thành gió mùa chủ yếu là do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa. từ đó có sự thay đổi của các vùng khí áp cao và khí áp thấp ở lục địa và đại dương theo mùa.

Đúng.                      Sai.

b) Nguyên nhân hình thành gió đất, gió biển là sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa đất và biển trong ngày đêm. Từ đó dẫn tới sự chênh lệch khí áp giữa đất và biển trong ngày đêm.

Đúng.                      Sai. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

a) Nguyên nhân hình thành gió mùa chủ yếu là do sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa lục địa và đại dương theo mùa từ đó có sự thay đổi của các vùng khí áp cao và khí áp thấp ở lục địa và đại dương theo mùa.

Chọn: Đúng.                               

b) Nguyên nhân hình thành gió đất, gió biển là sự nóng lên hoặc lạnh đi không đều giữa đất và biển trong ngày đêm từ đó dẫn tới sự chênh lệch khí áp giữa đất và biển trong ngày đêm.

Chọn: Đúng

 

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 36 SBT Địa lí 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON