ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 153 SGK Địa lý 10

Giải bài 1 tr 153 sách GK Địa lớp 10

Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện dân số và GDP/người ở các nhóm nước theo bình quân số máy điện thoại trên 1000 dân, dựa vào bảng số liệu sau:

Số máy điện thoại bình quân trên 1000 dân, năm 2001

Số máy điện thoại trên 1000 dân Số nước Dân số 2001 (triệu người) GDP/người 2001 (USD)
\(^{\leq }\) 5 21 599 241
6-25 27 455 368
26-100 37 1699 645
101-500 80 2582 2955
> 500 21 730 29397
Không có số liệu 22 42 1148
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Vẽ biểu đồ:

Câu 1 SGK Địa lý 10 trang 153

  • Nhận xét:
    • Phần lớn dân số thế giới sống trong các nước nghèo (GDP/người ≤ 1000 đô la Mĩ)
    • Có sự quan hệ thuận chiều giữa GDP/người (tượng trưng cho mức sống và trình độ phát triển kinh tế) và bình quân số máy điện thoại 100 dân tượng trưng cho sự phát triển của ngành thông tin liên lạc), điều này đặc biệt rõ ở các nước giàu.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 153 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON