ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 Thực hành chỉnh phanh, cổ phuốc

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 về Thực hành chỉnh phanh, cổ phuốc online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Má phanh mòn
  • B. Ruột dây phanh chùng
  • C. Dây phanh bị đứt
  • D. Cả 3 nguyên nhân trên
  • A. 4
  • B. 5
  • C. 6
  • D. 7
   
   
  • A. Nới lỏng đai ốc hãm cổ phuốc→ siết chặt đai ốc hãm  → siết chặt bát phuốc → Kiểm tra.
  • B. Nới lỏng đai ốc hãm cổ phuốc → nới lỏng bát phuốc → siết chặt đai ốc hãm → Kiểm tra.
  • C. Nới lỏng đai ốc hãm cổ phuốc → siết chặt bát phuốc → siết chặt đai ốc hãm → Kiểm tra.
  • D. Cả A, B, và C
  • A. Siết ốc tăng phanh 
  • B. Điều chỉnh ốc tăng phanh 
  • C. Siết đai ốc hãm dây phanh
  • D. Điều chỉnh đai ốc hãm dây phanh
  • A. Thay má phanh khi má phanh mòn
  • B. Dây phanh chùng thì điều chỉnh lại. 
  • C. Thay lò xo mới khi lò xo phanh bị yếu hoặc gãy.
  • D. Tất cả đều đúng
 

 

YOMEDIA
1=>1