YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5 trang 54 SGK Công nghệ 9

Giải bài 5 tr 54 sách GK CN lớp 9

Hãy trình bày quy trình lắp bảng điện. Có thể bỏ qua công đoạn vạch dấu trong quy trình đó được không? Tại sao?

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 5

 
 
  • Quy trình lắp bảng điện: Vạch dấu -> Khoan lỗ bảng điện -> Nối dây thiết bị -> Lắp thiết bị bảng điện -> Kiểm tra
  • Không thể bỏ qua công đoạn vạch dấu vì khi ta vạch dấu thì các thiết bị lắp vào bảng điện mới được chính xác và đầy đủ

-- Mod Công Nghệ 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 54 SGK Công nghệ 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1