ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 43 SGK Công nghệ 9

Giải Câu 2 trang 43 Công nghệ 9

Em hãy nêu các yêu cầu kỹ thuật trong việc gieo trồng chăm sóc cây nhãn ?  

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

 a. Làm cỏ vun sới:

– Diệt cỏ dại và làm mất chỗ ẩn náu của sâu bệnh.

– Làm tơi xốp đất, thoáng khí.

b. Bón phân thúc:

– Dùng phân hữu cơ và phân hoá học.

– Phân bón thúc được bón theo hình chiếu của cây.

– Lượng phân bón tuỳ thuộc vào từng thời kỳ của cây.

c. Tưới nước và giữ ẩm cho đất: Tưới nước, phủ rơm rạ, trồng cây phân xanh để giữ ẩm cho đất.

d. Tạo hình, sửa cành:

– Đốn tạo hình giúp cây phát triển cân

e. Phòng trừ sâu bệnh:

– Cây ăn quả có múi thường bị nhiều loại sâu bệnh phá hại làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, hiệu quả của cây.

-- Mod Công Nghệ 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 43 SGK Công nghệ 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1