ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 85 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 3 trang 85 Công nghệ 8

Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào? Nêu đặc điểm của từng loại mối ghép

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 
  • Chi tiết máy thường được ghép với nhau theo hai kiểu: 3ghép cố định và ghép động

  • Đặc điểm:

    • Ghép cố định: Ghép không có chuyển động tương đối với nhau

    • Ghép động: Các chi tiết được ghép có thể xoay, trượt, lăn và ăn khớp với nhau

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 85 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1