ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 24 Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 24 về Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1