ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 85 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 2 trang 85 Công nghệ 8

Xích xe đạp và ổ bi có được coi là chi tiết máy không? Tại sao?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

Có thể coi xích xe đạp và ổ bi là chi tiết máy theo cách tương đối vì nếu xét tròn nhà máy sản xuất xích xe đạp thì xích không thể là chi tiết máy được cũng như với vòng bi

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 85 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1