ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép - Công nghệ 8

Nếu các em có những khó khăn về nội dung bài học, bài tập liên quan đến Công nghệ 8 Bài 24 Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép từ bài tập SGK, sách tham khảo. Các trang mạng cộng đồng Công nghệ HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (15 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1