ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 85 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 1 trang 85 Công nghệ 8

Chi tiết máy là gì? Gồm những loại nào?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Chi tiết máy là phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh, có nhiệm vụ nhất định tring máy và gồm hai loại: chi tiết có công dụng chung và chi tiết có công dụng riêng

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 85 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1