ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 30 SGK Công nghệ 8

Giải Câu 1 trang 30 Công nghệ 8

Thế nào là bản vẽ kĩ thuật?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

Bản vẽ kĩ thuật trình bày các thông tin kĩ thuật dưới dạng các hình vẽ và các kí hiệu theo các quy tắc thống nhất và thường vẽ theo tỉ lệ

-- Mod Công Nghệ 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 30 SGK Công nghệ 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1