YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 8 Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 8 về Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt
  • B. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể ở sau mặt phẳng cắt
  • C. Hình cắt là hình biểu diễn phần vật thể của mặt phẳng cắt
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Nông nghiệp
  • B. Giao thông
  • C. Xây dựng
  • D. Tất cả các lĩnh vực trên
  • A. Bản vẽ cơ khí và bản vẽ xây dựng:
  • B. Bản vẽ cơ khí và bản vẽ lắp
  • C. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ xây dựng:
  • D. Tất cả đều sai
  • A. nét liền
  • B. nét liền đậm
  • C. nét gạch gạch
  • D. Tất cả đều sai
  • A. các máy và thiết bị
  • B. các công trình kiến trúc và xây dựng
  • C. các loại động cơ
  • D. Đáp án A và B
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON