ADMICRO

Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 3 Một số tính chất của đất trồng

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 3 về Một số tính chất của đất trồng online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Đất cát
  • B. Đất sét
  • C. Đất thịt nặng
  • D. Đất thịt
  • A. Thành phần hữu cơ và vô cơ
  • B. Khả năng giữ nước và dinh dưỡng
  • C. Thành phần vô cơ
  • D. Tỉ lệ các hạt cát, limon, sét có trong đất
  • A. Là khả năng cung cấp nước, dinh dưỡng, oxy cho cây
  • B. Là khả năng cung cấp muối khoáng
  • C. Là khả năng cung cấp nước
  • D. Là khả năng làm cây trồng cho năng suất cao                                                                                         
  • A.  Đất cát
  • B. Đất thịt nặng
  • C. Đất thịt nhẹ
  • D. Đất cát pha
  • A. Nhờ đất chứa nhiều mùn, sét
  • B. Nhờ đất chứa nhiều cát, limon, sét
  • C. Nhờ các hạt cát, sét, limon và chất mùn
  • D. Tất cả ý trên
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF