Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 35 Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 35 về Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):