AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không phải của hệ thống truyền lực trên tàu thủy ?

  • A. Khoảng cách truyền momen quay từ động cơ đến chân vịt rất bé
  • B. 1 chân vịt có thể nhận momen từ nhiều động cơ
  • C. 1 động cơ có thể truyền momen cho 2, 3 chân vịt 
  • D. chân vịt có thể giúp cho quay lái được nhanh hơn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Vì : Khoảng cách truyền momen quay từ động cơ đến chân vịt rất lớn.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>