ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sắp sếp lại sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên tàu thủy ?

  • A. Động cơ  → Hộp số → Li hợp  →  Hệ trục→ Chân vịt
  • B. Động cơ  → Li hợp  → Hộp số → Hệ trục→ Chân vịt
  • C. Động cơ  → Hộp số →  Hệ trục → Li hợp  → Chân vịt
  • D. Động cơ  → Li hợp→  Hệ trục→  Hộp số → Chân vịt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Động cơ  → Li hợp  → Hộp số → Hệ trục→ Chân vịt

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14345

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF