AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Động cơ đốt trong trên tàu thủy thường sử dụng : 

  • A. Động cơ 2 kỳ
  • B. Động cơ 4 kỳ
  • C. Động cơ diesel.
  • D. Không có đáp án đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Động cơ đốt trong trên tàu thủy thường là động cơ diesel.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>