ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 16 Công nghệ chế tạo phôi

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 16 về Công nghệ chế tạo phôi online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Có cơ tính cao.
  • B. Tạo được các chi tiết có hình dạng, kết cấu phức tạp.
  • C. Dễ tự động hóa, cơ khí hóa.
  • D. Tất cả đều đúng
  • A. Không chế tạo được các vật có tính dẻo kém.
  • B. Không chế tạo được vật có hình dạng, kết cấu phức tạp, quá lớn
  • C. Có cơ tính cao.
  • D. Tạo ra các khuyết tật như: rỗ khí, rỗ xỉ, lõm co, vật đúc bị nứt...
   
   
  • A. 3 bước
  • B. 4 bước
  • C. 5 bước
  • D. 6 bước
  • A. thành phần vật liệu không đổi.
  • B. khối lượng vật liệu không đổi.
  • C. sản phẩm có hình dạng kích thước của lòng khuôn đúc.
  • D. đáp án A và B
  • A. Dùng nhiệt độ cao thông qua các dụng cụ, thiết bị (búa tay, búa máy) làm cho kim loại biến dạng dẻo → tạo ra vật thể có hình dạng, kích thước theo yêu cầu.
  • B. dùng nhiệt của ngọn lửa hồ quang làm nóng chảy kim loại chỗ mối hàn và que hèn  tạo thành mối hàn.
  • C. dùng nhiệt phản ứng cháy của khí Axêtilen (C2H2) với Oxi (O2) làm nómg chẩy kim loại chỗ mối hàn và que hàn → tạo thành mối hàn.
  • D. tất cả đều sai
 

 

YOMEDIA
1=>1