AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn có ưu điểm gì ?

  • A. Có cơ tính cao.
  • B. Tạo được các chi tiết có hình dạng, kết cấu phức tạp.
  • C. Dễ tự động hóa, cơ khí hóa.
  • D. Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Tạo được các chi tiết có hình dạng, kết cấu phức tạp.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>