AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhược điểm nào là của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc?

  • A. Không chế tạo được các vật có tính dẻo kém.
  • B. Không chế tạo được vật có hình dạng, kết cấu phức tạp, quá lớn
  • C. Có cơ tính cao.
  • D. Tạo ra các khuyết tật như: rỗ khí, rỗ xỉ, lõm co, vật đúc bị nứt...

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Tạo ra các khuyết tật như: rỗ khí, rỗ xỉ, lõm co, vật đúc bị nứt...

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>