AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc diểm của phương pháp gia công áp lực là: 

  • A. thành phần vật liệu không đổi.
  • B. khối lượng vật liệu không đổi.
  • C. sản phẩm có hình dạng kích thước của lòng khuôn đúc.
  • D. đáp án A và B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Đặc diểm của phương pháp gia công áp lực là thành phần và khối lượng vật liệu không đổi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>