YOMEDIA

Bài tập 1 trang 76 SGK Công nghệ 11

Giải Câu 1 trang 76 Công nghệ 11

Hãy nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí.

ADMICRO

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

- Có 3 tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí:

    + Độ bền: Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

    + Độ dẻo: Biểu thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

    + Độ cứng: Khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 76 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Truong Thi Văn

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 •  
   
  Yaya Hải Đường
  Trên 1bongs đèn có ghi 220v45w hãy giải thích số liệu kĩ thuyaatj đó
  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA