ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 1 trang 76 SGK Công nghệ 11

Giải Câu 1 trang 76 Công nghệ 11

Hãy nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

- Có 3 tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong ngành cơ khí:

    + Độ bền: Biểu thị khả năng chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

    + Độ dẻo: Biểu thị khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

    + Độ cứng: Khả năng chống lại biến dạng dẻo của lớp bề mặt vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực.

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 76 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1