RANDOM

Bài tập 1 trang 60 SGK Công nghệ 11

Giải Câu 1 trang 60 Công nghệ 11

Hãy nêu các loại hình biểu diễn cần thiết khi thiết kế sơ bộ một ngôi nhà

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Các loại hình biểu diễn chính của một ngôi nhà gồm có: các mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt.

 
 

-- Mod Công Nghệ 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 60 SGK Công nghệ 11 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA