ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 54 Thành lập doanh nghiệp

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 54 về Thành lập doanh nghiệp online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Nghiên cứu thị trường của doanh nghiệp
  • B. Xác định khả năng kinh doanh của doanh nghiệp
  • C. Lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp
  • D. Cả 3 nội dung trên
  • A. Đơn đăng kí kinh doanh.
  • B. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • C. Điều lệ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  • D. Xác nhận vốn đăng kí kinh doanh.
   
   
  • A. Tổng doanh thu hàng năm
  • B. Vốn điều lệ
  • C. Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh
  • D. Vốn của chủ doanh nghiệp
  • A. Mức thu nhập của dân cư.
  • B. Nhu cầu tiêu dùng.
  • C. Giá cả trên thị trường.
  • D. Tất cả nội dung trên
  • A. Xác định nguồn lực của doanh nghiệp ( vốn, nhân sự, cơ sở vật chất).
  • B. Xác định được lợi thế của doanh nghiệp.
  • C. Xác định khả năng tổ chức, quản lí của doanh nghiệp.
  • D. Cả 3 yếu tố trên
 

 

YOMEDIA
1=>1