• Câu hỏi:

  Nhu cầu của khách hàng thể hiện qua những mặt nào

  • A. Mức thu nhập của dân cư.
  • B. Nhu cầu tiêu dùng.
  • C. Giá cả trên thị trường.
  • D. Tất cả nội dung trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Tất cả nội dung trên

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC