ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 181 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 6 trang 181 Công nghệ 10

Tìm các biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh:

- Thành lập bộ phận marketing, đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường.

- Xác định cơ hội kinh doanh mà doanh nghiệp có thể thực hiện.

- Xây dựng chính sách sản phẩm.

- Sửa dụng có hiệu quả các nguồn lực.

- Đổi mới công nghệ kinh doanh.

- Xây dựng chính sách giá cả hợp lí.

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm.

- Tiết kiệm chi phí.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 181 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1