ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 181 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 1 trang 181 Công nghệ 10

Trình bày đặc điểm của mô hình cấu trúc doanh nghiệp nhỏ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Quyền quản lí, giải quyết mọi vấn đề tập trung ở một người là giám đốc doanh nghiệp.

- Ít các quản lí trung gian, số lượng nhân viên ít.

- Cấu trúc đơn giản, dễ thích nghi với thay đổi của môi trương kinh doanh.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 181 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON