AMBIENT
UREKA

Bài tập 3 trang 181 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 3 trang 181 Công nghệ 10

Doanh nghiệp có thể huy động nguồn vốn từ những nguồn nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Vốn kinh doanh có thể huy động từ các nguồn:

- Huy động vốn bằng bán trước sản phẩm.

- Gọi vốn của cộng đồng.

- Chính chủ doanh nghiệp.

- Huy động đóng góp của các thành viên.

- Vay vốn ở ngân hàng, các tổ chức tín dụng.

- Vốn của nhà cung ứng cho doanh nghiệp.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 181 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF